Trädgården

Välkommen till Klöva Naturträdgård

Trädgården omfattar två hektar och ligger i en dalsänka mellan två låga bergskammar nära Idefjorden. Tanken med trädgården är att förena naturens egna linjer och dekorativa blommande buskar och träd. Den bohuslänska naturen med sina stenblock och bergsknallar lämpar sig bra för ett vildvuxet woodlandupplägg, där inhemska växter som ljung, blåbär och ormbunkar får samsas med exotiska växter från Kina, Sikkim, Japan, Europa och Amerika.

Trädgården har även varit föremål för tre artiklar, i DN (pdf), GP (pdf) och Hemträdgården (pdf).

Rhododendronens sköna värld

Det finns 1000-talet vildarter och ännu fler hybrider. Många av dessa går utmärkt att odla på friland i Sverige. Förutom de attraktiva blommorna uppvisar släktet en fantasisk bladvariation. I rhoodendronfamiljen finns både mattbildande småbladiga arter och trädbildande med stora dekorativa blad som bildar vackra paraplyaktiga trädkronor.

Till mina favoriter hör också arisaemasläktet med sin kobraliknande elegans och långa utsvängda tungor. (se bildarkivet)

Rhododendron – Bladens skönhet (PDF)